Privacybeleid

Privacy beleid

VJP Gevelrenovatie, hierna te noemen VJP, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. VJP houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens) legt VJP uw gegevens vast. VJP gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Klikgedrag

Op de website van VJP worden algemene bezoekgegevens, zonder dat we deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan VJP haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden


Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy beleid

VJP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit Privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.